Dekanalny zjazd ministrantów

W sobotę 27 maja w Chocianowie odbył się dekanalny zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza. W programie był czas przeznaczony na modlitwę, jak i na wspólne chwile spędzone na boisku. W konferencji p.t. „Błędy przy ołtarzu” w sposób praktyczny ministranci zostali uwrażliwieni na to, jak ich nie popełniać. Centralnym punktem dnia była Eucharystia, sprawowana dla ministrantów i dzieci ze scholi „Chocianowskie Nutki”. Druga część dnia upłynęła na festynie z okazji dnia dziecka i na rozgrywkach ministrantów w piłkę halową. Puchary zostały rozdane. III miejsce dla LSO w Szklarach, II miejsce dla LSO w Chocianowcu a I miejsce dla LSO w Chocianowie.